Organisation

Vår organisation består av följande ledande medarbetare samt vilken roll vi har i projekten.

Kristofer Angerstig
VD med ansvar för marknad, personalfrågor, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Kristofer har en bakgrund som Civilingenjör Väg och Vatten från KTH. Kristofer har jobbat som projekteringsledare, projektledare, projektutvecklare, byggledare, fuktskadeutredare under sina 10 år på Bjerking. Diplomerad Bas U/P. Under 2012 och 2013 har Kristofer jobbat som VD för Erlandsson Bygg, där verksamheten organiserades och byggdes upp. Kristofer är även egenföretagare sedan många år. Kristofer är känd för sitt engagemang för de uppgifter som han företar sig.

Daniel Ekman
Affärsutvecklare, med ansvar för kalkyl och inköp.

Daniel har en bakgrund som ingenjör. Certifierad kontrollansvarig. Diplomerad Bas U/P. Egenföretagare sedan många år i byggbranschen där affärsprocessen för EAAB grundlades och utvecklades. Daniel är känd för sitt engagemang för de uppgifter som han företar sig.

Magnus Uusitalo
Arbetschef, med ansvar för entreprenadverksamheten.

Magnus har bakgrund som snickare, lagbas och därefter arbetsledare, platschef och arbetschef, från bland annat PEAB. Diplomerad Bas U/P. Magnus är känd för sitt engagemang för de uppgifter som han företar sig.

 

Utöver de ledande medarbetarna har vi ett antal platschefer och entreprenadingenjörer, som alla jobbar i projekten med ett stort engagemang.

KMA

Våra processer uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1.

KMA

Projekterfarenhet

Projekterfarenhet

Jobba hos oss

Vi söker nya medarbetare till produktionen

Jobba hos oss